Search
Log In
Place Information
Status
ACTIVE
Code
Ar/An.BC03.T04.02
Locus
2
Season
2017
Place Type
Surface Collection
Period
Indeterminate
Remarks

Սա դամբարանի վերին շերտն է, որԻ մի հատվածը հեռացվել էր նախորդ տարում: Իր մեջ պարունակում է բազմաթիվ խեցեղենի և օբսիդիանի բեկորներ: Հիմնականում սևահող է, տեղ տեղ նկատվում են դեղնավուն կավազանգված: Գտնվող նյութերն հիմնականում հավասարապես են ցրված ամբողջ տարածքով, բացառությամբ երկու հատվածների որտեղ նկատվում են կուտակումներ: Առաջին հայացքից դուրս եկող նյութերը տարբեր ժամանակաշրջանների են պատկանում: Այս հատվածում բացվեց ամբողջական կրոմլեխը, որը շրջանաձև, մոտ 7 մետր տրամագծով, չմշակվածված և անհամաչափ քարերով է կառուցված: Շատ քիչ խորության վրա կենտրոնում երևում են դամբարանի ծածկասալերը, որոնք առաջին հայացքից 3ն են: խցի հարավային կողմում նկատվում է ևս մեկ կրոմլեխի հատված և տարբեր կողմերում մանր քարերի կուտակումներ:

Top Elevation
1979.16m
Bottom Elevation
19678.985m
Length
8.4m
Width
7.0m
Height
-17699.825m
Screened?
No
Excavated by trowel only?
No
Lithic bags
1
TypeCodeEntered ByPeriodCompleteActions
FaunaAr/An.BC03.T04.02.01Belinda MonahanIndeterminateYesViewEdit