Search
Log In
Place Information
Status
ACTIVE
Code
Ar/An.BC03.T05.02
Locus
2
Season
2017
Place Type
Subsurface Deposit
Period
Indeterminate
Remarks

Սա վերին խոտածածկույթի և սևահողի տակ գտնվող շերտն է: Սա ինչպես և նախորդ շետը, պարունակում է օբսիդիանի և խեցեղենի բազմաթիվ բեկորներ: Խեցեղենը հիմնականում պատկանում է վաղբրոնզեդարյան ժամանակաշրջանին: Հողի գույնը այս շերտում փոխվում է ՝ դառնում է ավելի բաց գույն՝ շագանակագույն:

Length
12.5m
Width
9.5m
Screened?
No
Excavated by trowel only?
No
Ceramic bags
16
Fauna bags
3
Lithic bags
2
TypeCodeEntered ByPeriodCompleteActions
LithicAr/An.BC03.T05.02.L.05Levon AghikyanIndeterminateNoViewEdit
LithicAr/An.BC03.T05.02.L.04Levon AghikyanIndeterminateNoViewEdit
CeramicObjectAr/An.BC03.T05.02.CO.04Levon AghikyanEarly Bronze Age / Ранняя БронзаYesViewEdit
CeramicObjectAr/An.BC03.T05.02.CO.05Levon AghikyanEarly Bronze Age / Ранняя БронзаYesViewEdit
CeramicObjectAr/An.BC03.T05.02.CO.03Levon AghikyanEarly Bronze Age / Ранняя БронзаYesViewEdit
CeramicObjectAr/An.BC03.T05.02.CO.02Levon AghikyanEarly Bronze Age / Ранняя БронзаYesViewEdit
CeramicObjectAr/An.BC03.T05.02.CO.07Levon AghikyanIndeterminateYesViewEdit
CeramicObjectAr/An.BC03.T05.02.CO.01Levon AghikyanEarly Bronze Age / Ранняя БронзаYesViewEdit
CeramicObjectAr/An.BC03.T05.02.CO.06Levon AghikyanEarly Bronze Age / Ранняя БронзаYesViewEdit
CeramicObjectAr/An.BC03.T05.02.CO.08Levon AghikyanEarly Bronze Age / Ранняя БронзаYesViewEdit
LithicAr/An.BC03.T05.02.L.01Levon AghikyanIndeterminateYesViewEdit
LithicAr/An.BC03.T05.02.L.02Levon AghikyanIndeterminateYesViewEdit
LithicAr/An.BC03.T05.02.L.03Levon AghikyanIndeterminateYesViewEdit