Search
Log In
Operation Information
Code
Ar/An.BC03.T05
Name
Burial Cluster 03 Trench 05
Season
2017
Supervisor
Levon Aghikyan
Status
ACTIVE
Remarks

Սա հողի մակերեսին նկատվող դամբարան է, որից երևում էր միայն կրոմլեխի մի հատվածը և դրա հարավարևմտյան եզրին մեծ քարերով կառուցված պարսպի մի հատված: Այն գտնվում է նախորդ քառակուսուց՝ BC03 T02 ից մոտ մ դեպի հարավ արևմուտք:

Geography
UTM Grid
| MK | WGS 84 | NATO
Operation Data
Altitude
0.0m
Location
Որպես չափման կետ վերցվեց քառակուսու արևելյան եզրին գտնվող մեծ քարերից մեկը, որի վրա սև ներկով խաչ է արված:
Altitude
0.0m
Location
Որպես չափման կետ վերցվեց քառակուսու արևելյան եզրին գտնվող մեծ քարերից մեկը, որի վրա սև ներկով խաչ է արված:
Active Places
CodePlace TypeOperationSeasonSupervisorActions
Ar/An.BC03.T05.01Subsurface DepositBurial Cluster 03 Trench 052017Levon AghikyanView
Ar/An.BC03.T05.02Subsurface DepositBurial Cluster 03 Trench 052017Levon AghikyanView
Ar/An.BC03.T05.03FeatureBurial Cluster 03 Trench 052017Levon AghikyanView
Ar/An.BC03.T05.04FeatureBurial Cluster 03 Trench 052017Levon AghikyanView
Ar/An.BC03.T05.05Burial Cluster 03 Trench 052017Levon AghikyanView
Ar/An.BC03.T05.06Burial Cluster 03 Trench 052017Levon AghikyanView
Ar/An.BC03.T05.07Burial Cluster 03 Trench 052017Levon AghikyanView
Ar/An.BC03.T05.08Burial Cluster 03 Trench 052017Levon AghikyanView