Search
Log In
Place Information
Status
ACTIVE
Code
Ar/An.BC03.T05.06
Locus
6
Season
2017
Period
Early Bronze Age / Ранняя Бронза
Remarks

Քառակուսու արևելյան անկյունում բացվեցին պատի հետքեր, որից նկատելի են միայն 4-5 քար և այն երկու կողմից մտնում է քառակուսու հյուսիսարևմտյան և հարավարևելյան կտրվածքի մեջ: Այս պատի և կրոմլեխի միջև հեռավորությունը մոտավորապես 40-70 սմ է: Այս հատվածում նույնպես ունենք խեցեղենի կուտակում և մարդակերպ արձանիկ, որի դիմային մասում հստակ նկատելի են դեմքի հատվածը, իսկ հետևի մասը կոտրված է:

Top Elevation
0.98m
Bottom Elevation
1.32m
Length
1.7m
Width
0.63m
Height
-0.34m
Screened?
No
Excavated by trowel only?
No
TypeCodeEntered ByPeriodCompleteActions
CeramicObjectAr/An.BC03.T05.06.CO.01Levon AghikyanIndeterminateYesViewEdit